Таблица замен снятого с производства оборудования Fluke Networks

Артикул Название Описание Дата прекращения поставок Замена:
2139941 DTX-1200-M DTX-1200-M,DTX-1200 KIT W/MULTIMODE FM   DSX-5000Mi, DTX-1800-E/GLD-EU или DTX-1800-E INTL
2139952 DTX-1200-MS DTX-1200-MS,DTX-1200 W/MULTIMODE AND SINGLEMODE FM   DSX-5000Qi
2142696 DTX-1800-M DTX-1800-M,DTX-1800 KIT W/MULTIMODE FM   DSX-5000Mi, DTX-1800-E/GLD-EU или DTX-1800-E INTL
2142709 DTX-1800-MS DTX-1800-MS,DTX-1800 KIT W/MULTIMODE AND SINGLEMODE FM   DSX-5000Qi
4222093 DTX-1800-MS/GLD-EU DTX-1800 KIT W/MM AND SM FM W/1YR GOLD   DSX-5000Qi INTL /GLD
2544551 DTX-MFM2 DTX-MFM2,MULTIMODE FIBER MODULE SET   CFP-100-Mi или DTX-EFM2
3504816 DTX-MFM2/SRU DTX-MFM2/SRU,DTX MULTIMODE FIBER MODULE 2 - SINGLE REPLACEMENT UNIT   CFP-100-Mi или DTX-EFM2
3341649 DTX-MFM2/SU DTX-MFM2/SU,MULTIMODE MODULE,SINGLE UNIT,STAND ALONE   CFP-100-Mi или DTX-EFM2
2571843 DTX-MFM2/SU DTX-MFM2/SU,MULTIMODE MODULE,SINGLE UNIT,STAND ALONE   CFP-100-Mi или DTX-EFM2
  DTX-MFM2 DTX-MFM2,MULTIMODE FIBER MODULE SET   DTX-EFM2
  DTX-MFM2/SRU DTX-MFM2/SRU,DTX MULTIMODE FIBER MODULE 2 - SINGLE REPLACEMENT UNIT   CFP-100-Mi
  DTX-MFM2/SU DTX-MFM2/SU,MULTIMODE MODULE,SINGLE UNIT,STAND ALONE   CFP-100-Mi
  DTX-10GKIT DTX-1800 ALIEN CROSSTALK ANALYZER KIT   DSX-5000
  DTX-1800-IE INTL DTX-1800 INTL Fили INDUSTRIAL ETHERNET   DSX-5000
  DTX-LT INTL CABLE ANALYZER   DSX-5000
  DTX-1200-M DTX-1200 KIT W/MULTIMODE FM   DSX-5000Mi
  DTX-1200-MS DTX-1200 W/MULTIMODE AND SINGLEMODE FM   DTX-1800-ES
  DTX-1800-M DTX-1800 KIT W/MULTIMODE FM   DSX-5000Mi INTL
  DTX-1800-M 120 DTX-1800 KIT W/MULTIMODE FM   DSX-5000Mi 120
  DTX-1800-M/GLD-EU DTX-1800 KIT W/MULTIMODE FM W/1YR GOLD   DSX-5000Mi/GLD
  DTX-1800-MO INTL DTX-MULTIMODE FIBER KIT (INTL)   DSX-5000Mi & OFP-Q-ADD
  DTX-1800-MS DTX-1800 KIT W/MULTIMODE AND SINGLEMODE FM   DTX-1800-ES
  DTX-1800-MS/GLD-EU DTX-1800 KIT W/MM AND SM FM W/1YR GOLD   DTX-1800-ES/GLD
  DTX-1800-MSO  INTL DTX 1800 OTDR/LL KIT INTL   DSX-5000QOi INTL
  DTX-1800MSO/GLD-EU DTX-1800 KIT WITH OTDR/LL W/ 1YR GOLD   DSX-5000QOi/GLD
  DTX-1800-O DTX-1800 WITH OTDR-KIT   DSX-5000 &  OFP-Q-ADD
  DTX-QUAD-OTDR INTL DTX QUAD OTDR INTL   DSX-5000 &  OFP-Q-ADD
2634786 NTS2-PRO     1T-1000 (арт. 4140224)
2553962 NTS2-VOIP     1T-1000 (арт. 4140224)
3014795 NTS2-NSKIT     1T-1000, MT-8200-63A (арт. 4140224, 2084131)
3345317 CIQ-VOIP     1T-1000, CIQ-KIT (арт. 4140224, 2388080)
4474105 GLD3-NTS2     GLD-NTS2 (арт. 4474012)
3379857 NTS2-MONAUTH-OPT     Нет
2739464 NTS2-VOIP-OPT     Нет
2739473 NTS2-POWERPACK     Нет
4140272 FI1000 DI-1000 FIBERINSPECTOR USB VIDEO PROBE FOR OFP 27-06-14 FI-1000
4114637 OFP-FI DI-1000 INSPECTOR WITH SELECTIVE BULKHEAD AND VIDEO PROBE TIPS 27-06-14 FI-1000-KIT
2114334 FT600 FIBERINSPECTOR PRO 27-06-14 FI-7000
4093194 MFTK1400 MF PRO INSPECTION KIT,MFTK1200,FT600,MPO TIP,MPO ONECLICK 27-06-14 MFTK1200 & FI-7000-MPO
2397172 DTX-FTK FIBER TEST KIT 27-06-14 CFP-100-M
3106727 NF-OPRT-SC REMOVEABLE/CLEANABLE CONNECTOR ADAPTER 27-06-14 n/a